Inspirujte se u nás


Inspirujte se u nás

ze Å¡iroké nabídky. Sto dvacet vystavených exponátů to je skuteÄnÄ› pÄ›kná inspirace!

S posuvnými dveřmi ušetříte místo

Klasické otevírání otáÄením v pantech znají vÅ¡ichni velmi dobÅ™e. Ale mnozí s ním nemají ty nejlepší zkuÅ¡enosti. ZvláštÄ› v takových interiérech, kde je nedostatek prostoru, není tento systém příliÅ¡ vyhovující. A pÅ™itom staÄí tak málo. StaÄí zmÄ›nit otáÄení za zasouvání a budete mít po starostech. Moderní systém pÅ™edstavují posuvné dveÅ™e do stavebních pouzder. Tento způsob, kdy dochází k jejich zasouvání do zdÄ›né nebo sádrokartonové příÄky, je Å™eÅ¡ením naprosto praktickým, Å™eÅ¡ením, které Å¡etří prostor.